วันจันทร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2563

นักเรียนทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ
เพื่อเยาวชนในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดราชบุรี
ประจำปี พ.ศ. 2563